ΧΟΡΗΓΙΕΣ
  • Επίσης, η KISKOT Trading ήταν χορηγός της Συνεδρίασης της Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 205 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (Comité Εuropéen de Νormalisation) που αφορά τα Μη Ενεργά Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Non-Active Medical Devices) η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2002.