ΧΟΡΗΓΙΕΣ
  • Η KISKOT Trading ήταν ο κύριος χορηγός της 17ης Διεθνούς Συνεδρίασης της Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC 157 (Mechanical Contraceptives) του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Μάϊο του 2000. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν 86 σύνεδροι από 45 χώρες. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Ειδικευμένοι Οργανισμοί που συμμετείχαν ήταν ο Εθνικός Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ.), καθώς και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).