Διεργαστηριακες Συγκρισεις
  • Πολιτική του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Ανδρικών Προφυλακτικών της ΚISKOT Trading είναι η συμμετοχή του σε προγράμματα διεργαστηριακών συγκρίσεων με σκοπό τον συνεχή έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων των δοκιμών που διενεργεί.
  • Για το λόγο αυτό συμμετέχει στο Διεθνές Σχήμα Διεργαστηριακών Συγκρίσεων που διοργανώνεται από το εργαστήριο της εταιρίας ENERSOL Consulting Engineers που εδρεύει στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας. Στο συγκεκριμένο Σχήμα Διεργαστηριακών Συγκρίσεων συμμετέχουν ετησίως πάνω από 80 ιδιωτικά και δημόσια εργαστήρια φορέων και εργοστασίων παραγωγής προφυλακτικών.