28η Συνεδριαση της Τεχνικης Επιτροπης ISO/TC 157
“Non Systemic Contraceptives
and STI Barrier Prophylactics”